Fornir orzech włoski

0,95 mm cena 10zl/m2

( krótkie elementy )

ilość ok. 1500m2

Kontakt

Okleiny

JUSTYNA PIENIĄŻEK

ul Krakowska 10B/7

49-200 Grodków

77 415-83-01

501-315-669

Zakład produkcyjny

KOBIELA 14, gmina Grodków

© Copyright 2017

wykonał z Paweł Jurasz